• 0904 555 373

  • ambulancia@drlaurov.sk

  • Poliklinika, Bernolákova 2042/24, Zlaté Moravce

Poskytujeme:

  • komplexný prístup k Vaším zdravotným problémom
  • celkový prehľad o Vašom zdravotnom stave
  • pravidelné preventívne prehliadky
  • predoperačné vyšetrenie u pacientov s nízkym operačným rizikom
  • moderná diagnostika, liečba a spolupráca so špecialistami
  • kvalitné prístrojové vybavenie ako napr. EKG a CRP, ktoré nám pomáhajú efektívne diagnostikovať Váš zdravotný stav
  • pravidelné očkovanie proti tetanu, očkovanie proti chrípke, pneumokokom
  • ľudský prístup, rešpekt, ochota