• 0904 555 373

  • ambulancia@drlaurov.sk

  • Poliklinika, Bernolákova 2042/24, Zlaté Moravce

CENNÍK LEKÁRSKYCH VÝKONOV a PREHLIADOK NEUHRÁDZANÝCH ZDRAVOTNÝMI POISŤOVŇAMI NA ZÁKLADE ZÁKONA Č. 577/2004

PLATNÝ OD 03.05.2023,  PLZCH S.R.O.

Na vedenie motorového vozidla – nové vyhotovenie20 EUR
Na predĺženie platnosti vodičškého preukazu – dôchodci10 EUR
Pre držanie a nosenie zbraní a streliva, zbrojného pasu30 EUR
Pred pobytom a prácou v zahraničí, pre let lietadlom a pod.20 EUR
Pre štúdium /SOU, SŠ, VŠ/0 EUR
Vystavenie zdravotného preukazu15 EUR
Preventívna prehliadka v súvislosti s výkonom povolania20 EUR
Vyšetrenie pred aplikáciou očkovacej látky nehradenej zo ZP10 EUR
Výpis zo zdravotnej dokumentácie na žiadosť pacienta10 EUR
Správa o zdravotnom stave pre komerčné poisťovne20 EUR