• 0904 555 373

  • ambulancia@drlaurov.sk

  • Poliklinika, Bernolákova 2042/24, Zlaté Moravce

Prijímame nových pacientov

Alebo

Zariadime komunikáciu s vašim doterajším lekárom a poisťovňou, ako aj prenos zdravotnej dokumentácie.

Dohodu s ambulanciou všeobecného lekára: PLZCH s.r.o. môže uzatvoriť každý občan s platným verejným zdravotným poistením v SR, ktorý dovŕšil vek 18 rokov a má trvalý pobyt na území SR. Podmienkou pre uzatvorenie Dohody o poskytovaní zdravotnej starostlivosti je aspoň 6 mesiacov trvajúca registrácia u doterajšieho všeobecného praktického lekára. Uzatvorením Dohody o poskytovaní zdravotnej starostlivosti sa Vašim novým všeobecným praktickým lekárom stáva lekár ambulancie PLZCH s.r.o.

Vyšetrenia sú hradené z Vášho zdravotného poistenia. Budeme mať zmluvy so všetkými zdravotnými poisťovňami.

Všeobecné podmienky pre poskytovanie zdravotnej starostlivosti