• 0904 555 373

  • ambulancia@drlaurov.sk

  • Poliklinika, Bernolákova 2042/24, Zlaté Moravce

Na základe rozhodnutia Lekára Nitrianskeho samosprávneho kraja bol pridelený obvod:

Ulice mesta Zlaté Moravce:

Prílepská

1.mája – párne čísla

Gorazdova

Metodova

Vionská

Športová

Šafranická

Slobodná voľba lekára zostáva zachovaná